Jesteś tutaj: RODO

Klauzula RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na Stronie wilczekfotografia.pl

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie wilczekfotografia.pl jest OliwiaKacperczyk, z adresem ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 20, 03-717 Warszawa, e-mail: kontakt@wilczekfotografia.pl.

Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • Realizacji umów z klientami w zakresie usług fotograficznych.
  • Udostępnienia informacji o usługach fotograficznych.
  • Kontaktu z klientami w sprawach związanych z umowami i sesjami fotograficznymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  • Wykonanie umowy z klientem lub podejmowanie działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Uprawniony interes Administratora polegający na promocji usług fotograficznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzane Kategorie Danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko klienta.
  • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu klienta.
  • Zdjęcia klientów, jeśli są one częścią umowy fotograficznej.

Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz w celu spełnienia obowiązków prawnych. Po zakończeniu okresu przechowywania dane są usuwane lub anonimizowane.

Prawa Osób, których Dane Dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz ograniczenia przetwarzania. Mają także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

Skargi i Kontakt

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

W celu wykorzystania swoich praw lub w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: kontakt@wilczekfotografia.pl.

Zmiany w Klauzuli RODO

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej klauzuli RODO w przypadku zmian w przepisach prawa lub w naszej polityce prywatności. Aktualna wersja klauzuli RODO zawsze będzie dostępna na Stronie wilczekfotografia.pl.

2.10.2023r.